Showing all 2 results

Camera 480P

Độ phân giải video: 640 x 480 pixel