HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG

Tải & cài đặt: Shopee 
Android
| IOS  

Bảy bước tạo đơn hàng: