Năm: 2016

Tãn mạn xem tuổi đầu năm – Giải nghĩa tên 12 con giáp theo chu kỳ 60 năm

Dưới đây là danh sách các cung mệnh, tuổi của các năm phổ biến từ 1924 tới 2018. Để xem tuổi các bạn sẽ xem tại cột Năm âm lịch và giải thích bên phải tương ứng với: Tý, Sửu, Dần, mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi Để xem mạng theo ngũ …